Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme
Ders Kodu: İFB505
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 8
Amaç

Fen öğretiminde deney tasarlama ve geliştirme becerilerinin geliştirilmesi

Özet İçerik

Fen öğretiminde deney tasarlama aşamalarının geliştirilmesi, bilimsel süreç becerilerinin kazandırılması ve örnek deney tasarımları hazırlama

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nilgün YENİCE
Öğrenme Çıktıları
1.Fen öğretiminde deneyin önemini ve deney sürecini öğrenir.
2.Fizik, kimya ve biyoloji bilimlerine yönelik deney tasarlar ve gerçekleştirir.
3.Bilimsel süreç becerilerini öğrenir.
4. Deney çalışma yaprağı hazırlamayı öğrenir.
5.Ucuz ve atık malzemeden araç-gereç yapmayı öğrenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bahar, M. ve ark. (2008). Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları
2.Özmen, H. ve Yiğit, N. (2005). Teoriden Uygulamaya Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuar Kullanımı
3.Şimşek, N. ve Çınar, Y.(2007). Fen ve Teknoloji Laboratuarı ve Uygulamaları
4.Akgün, Ş., (2000). Çevre İmkanları ile Basit Ders Araçları Yapımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersle ilgili kaynaklar
2. Hafta - Teorik
Fen öğretiminde deneyin önemi
3. Hafta - Teorik
Bilimsel süreç becerileri
4. Hafta - Teorik
Deney yöntemi ve öğretim programıyla ilişkisi
5. Hafta - Teorik
Deney çalışma yaprağı hazırlama
6. Hafta - Teorik
Deney için amaç ve kazanım belirleme
7. Hafta - Teorik
Deney araç-gereci belirleme
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Ucuz ve atık malzemeden araç-gereç yapma
10. Hafta - Teorik
Deney yapma ve veri toplama süreci
11. Hafta - Teorik
Sonuçları tartışma ve yargıya varma süreci
12. Hafta - Teorik
Bilgisayar destekli deney tasarımı
13. Hafta - Teorik
Biyoloji, fizik ve kimya bilimlere ait örnek deney tasarımları
14. Hafta - Teorik
Biyoloji, fizik ve kimya bilimlere ait örnek deney tasarımları
15. Hafta - Teorik
Biyoloji, fizik ve kimya bilimlere ait örnek deney tasarımları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ödev510050
Okuma59045
Ara Sınav110212
Dönem Sonu Sınavı120323
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
3
4
3
3
2
OÇ-2
5
4
4
3
3
2
OÇ-3
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu