Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Peyzaj Planlamada Vejetasyon Analizi
Ders Kodu: ZPM516
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 8
Amaç

Peyzaj mimarlığı lisans öğrencilerine, vejetasyon bilimini genel hatlarıyla tanıtmak. Peyzaj analizi kapsamında, doğallık ve hemorobi gibi peyzaj kalitesi ölçütlerini değerlendirilmesi ve bitki örtüsünün haritalanması amacıyla syntaksonomik indaktörlerin kullanımını öğretmek

Özet İçerik

Syn-taksonomik indikatörler, Vejetasyon analiz yöntemleri, Ekolojik yapının incelenmesinde bitki örtüsü indikatörünün kullanımı, Doğal çevre üzerindeki antropojen etkilerin saptanmasında bitki örtüsü analizinin işlevi, Synantropik vejetasyon, bitki örtüsü haritaları, Habitat sınıflama sistemleri (CORINE, EUNIS).

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Vejetasyon analiz yöntemleri
2.Ekolojik yapının incelenmesinde bitki örtüsü indikatörünün kullanımı
3.Doğal çevre üzerindeki antropojen etkilerin saptanmasında bitki örtüsü analizinin işlevi
4.Synantropik vejetasyon, bitki örtüsü haritaları
5.Habitat sınıflama sistemlerinin (CORINE, EUNIS) ve Syn-taksonomik indikatörlerin tanımlanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akman, Y., Ketenoğlu, O.,1992. Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara
2.CORINE Biotopes manual - Habitats of the European Community, Data specifications Part 2, EUR 12587/3 EN
3.Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon bilimi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara.
4.Yılmaz, K.T., Kosztolanyi A., Alphan, A., Çevik, C., Çakan, H., Kapur, S., 2011. Tuz Gölü Lagünü ve Bağlantılı Sulak Alan Ekosisteminde Kıyı Habitatlarının Kısa Dönemli İzlenmesi, TÜBİTAK 108Y329/ÇAYDAG Sonuç Raporu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Syn-taksonominin esasları
2. Hafta - Teorik
Syn-taksonomik indikatörler
3. Hafta - Teorik
Vejetasyon analiz yöntemleri
4. Hafta - Teorik
Kuadrat yöntemi
5. Hafta - Teorik
Şerit-hat yöntemi
6. Hafta - Teorik
Transektler ve kombine yöntemler
7. Hafta - Teorik
Ekolojik yapının incelenmesinde bitki örtüsü indikatörünün kullanımı
8. Hafta - Teorik
Doğal çevre üzerindeki antropojen etkilerin saptanmasında bitki örtüsü analizinin işlevi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Vize sınavı
10. Hafta - Teorik
Synantropik vejetasyon
11. Hafta - Teorik
Synantropik vejetasyon
12. Hafta - Teorik
Bitki örtüsü haritaları
13. Hafta - Teorik
Habitat sınıflama sistemleri (CORINE, EUNIS)
14. Hafta - Teorik
Habitat sınıflamada Syn-taksonomik indikatörlerin tanımlanması
15. Hafta - Teorik
Habitat sınıflamada Syn-taksonomik indikatörlerin tanımlanması
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1483154
Ara Sınav120121
Dönem Sonu Sınavı124125
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu