Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Deniz ÇOBAN
Anabilim Dalı Başkanı
Ege Bölgesi, Su Ürünleri Mühendisliği alanında gerek yetiştiricilik, gerekse avcılık ve gerekse su ürünleri işlenmesi açısından Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır. Aydın ili ise su ürünleri potansiyeli açısından ülkemizde ilk üç içerisindedir. Program, Ayın ilinin konumu ile ilgili avantajları düşünülerek hayata geçirilmiş ve program öğrencilerinin-mezunlarının özel sektörle ilişkili olarak çalışmalarını sürdürebilmeleri amaçlanmıştır. Bu alanda yetişen yüksek mühendisler denizlerde, göllerde ve akarsularda yaşayan ve besin olarak yararlanılabilecek hayvan ve bitkilerin yaşayışlarını incelerler, üreme ve av dönemlerin belirler, bunların en ekonomik biçimde üretimi ve pazarlamasını planlar, ürünlerin besin değerlerini koruması için önlemler alır.
Tarihçesi
Su Ürünleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2016–2017 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Programda yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversite ve enstitülerle birlikte farklı alanların katılımıyla araştırma projeleri gerçekleşmiş ve hala gerçekleşmektedir. Her yıl programdan ulusal veya uluslararası düzeyde problemleri çözmek veya fikir ve araştırma sonuçlarını paylaşmak üzere çeşitli toplantılara, seminerlere, sempozyumlara veya kongrelere katılım gerçekleştirmektedir.
Misyon
Gerek ülkemiz gerekse dünyada "Su Ürünleri" konusundaki gelişmeleri takip eden, bu konuda gereken bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan, çağdaş, modern, bilimsel ve etik değerlere sahip uzmanlar yetiştirmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası araştırma yapmak, topluma ve ilgili kesimlere bilgiyi sunmaktır.
Vizyon
Nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten ve tanınan, çağın gereklerine uygun öğrenci yetiştiren, kendisini sürekli yenileyen, paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurabilen, ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, düşünen, uygulayan ve gurur duyulan bir program olmaktır.
Amaç
Su Ürünleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilerin yetiştiricilik, balıkçılık ve doğal canlı su kaynaklarının yönetilmesi konularında bilgi ve becerileri elde etmesini ve var olan becerilerini geliştirmesi için nitelikli ve çağın gereklerine uygun eğitim vermektir.
Fiziki Altyapı
ADÜ Ziraat Fakültesi, Aydın’ın 20 km. güneyinde 2400 dekarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. 2400 dekarlık arazi varlığı, 21.01.1994 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Üniversitemize devredilmiştir. 52.000 m2 kapalı alanı kaplayan 17 bloklu yerleşim alanı mevcuttur. Bölüm Binaları (Öğretim üyelerinin ofisleri, Laboratuar ve derslikler): 5000 m2; Laboratuarlar (28 Adet): 4000 m2
Teknik Altyapı
Bilgisayar laboratuarları, Entomoloji laboratuarı, Fitopatoloji laboratuarı, Herboloji laboratuarı, Bakteriyoloji laboratuarı, Mikoloji laboratuarı, Yemler ve Hayvan Besleme laboratuarı, Biyometri-Genetik laboratuarı, Hayvan Yetiştirme laboratuarı, Tarım Makineleri laboratuarı, Toprak laboratuarı, Bahçe Bitkileri laboratuarı, Tarla Bitkileri laboratuarı, Tarımsal Yapılar ve Sulama laboratuarı, Su Ürünleri Mühendisliği Öğrenci uygulama laboratuarı, Akvaryum Ünitesi; Atölyeler: 1000 m2. Ziraat Fakültesinin ayrıca 2000 m2 kapalı alan üzerine kurulmuş Biyoteknoloji Merkez laboratuarı mevcuttur. Ayrıca Üniversitemiz Merkez laboratuarı 1000 m2’lik alan üzerinde her türlü analizlerin yapılabileceği alet ve ekipmanları kapsamaktadır. Su Ürünleri Mühendisliği bölüm laboratuarları 2 adet olup toplam 110 m2 büyüklüğündedir. Bu laboratuarların bir tanesi Islak laboratuar olup Akvaryum Üniteleri içermektedir. Diğer laboratuar çeşitli alet ve ekipman içeren ve aynı anda 30 öğrenciye uygulamalı eğitim verilebilecek kapasitededir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu