Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Mustafa Oner UZUN
Anabilim Dalı Başkanı
Mem. Özge DEVRAVUT
Anabilim Dalı Koordinatörü
“Geleneksel Türk Müziği” Tezli Yüksek Lisans Programı” ; Devlet Konservatuvarımızın Geleneksel Türk Müziği Bölümü ve Müzik Bölümü öğretim üyelerinin müziğin kuramsal ve icrasal unsurlarına yönelik bilgi ve tecrübelerinin bu programa yansımasıyla, tamamlayıcı ve zenginleştirici bir niteliğe sahip olacaktır. Bu durum, adı geçen programın kuramsal ve icrasal unsurları bakımdan ilgili programda hedef ve beklentinin yüksek tutulmasıyla ilişkilendirilebilir. Programın içeriğinde müziksel icra ve kuramsal yönleri alanın doğası gereği ağırlıklı olarak bulunmakla birlikte, disiplinler arası çalışmaların da gerçekleştirilmesiyle Geleneksel Türk Müziği alanında farklı yaklaşımlar ortaya koyacaktır
Tarihçesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Geleneksel Türk Müziği Anabilim Dalına bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı 2020-2021 Güz Döneminde eğitim öğretime başlayacaktır.
Misyon
Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans ” programının misyonu; her türlü kaynağı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, Türk müziğinin icrası ve icranın kuramsal temelleri konusunda bilgili, bilinçli, sorgulayıcı, yaratıcı, yenilikçi, topluma ve etik değerlere saygılı sanatçı ve bilim insanları yetiştirmektir.
Vizyon
Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans” programının vizyonu; kendi müzik kültürünün geçmişini bilen, geleceği düşünen sanatçı ve bilim insanlarını yetiştirmiş olmakla anılmaktır.
Amaç
öngörülen “Geleneksel Türk Müziği” adlı yüksek lisans programı, bölge üniversitelerindeki Türk Müziği Birimleri arasındaki iletişim ve etkileşimi artıracak, geliştirecek ve olumlu kılacak çabalardan biri olarak da nitelendirilebilir. Ülkemiz nezdinde müzik alanlı programlardaki genel yapılanmanın ya Türk müziği ya da Klasik Batı müziği tabanlı olduğu söylenebilir. Türk Müziği programı çeşitli birimlerde, Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği, Türk Sanat Müziği adları ve ayrımlarıyle halen uygulanmaktadır. İlgili alan kapsamındaki bu programlara bakıldığında, güncel programların tek tabanlı bu yaklaşımdan sıyrılma eğilimli olduğu söylenebilir. “Geleneksel Türk Müziği” yüksek lisans programının, Türk Müziğini bir bütün olarak ele alarak, bu güncel yaklaşımla tutarlılık sergilemesi amaçlanmaktadır.
Fiziki Altyapı
BİRİMİ ADÜ DEVLET KONSERVATUVARI İDARİ BİNALAR SAYISI ALANI TOPLAM İDARİ OFİSLER 12 7,40X3,80 337,44 5 8X3,80 152 3 8X3,50 84 1 7,80X3,70 28,86 1 7,50X4 30 1 7,50X3,90 29,25 TOPLAM 23 661,55 M2 EĞİTİM ALANLARI SAYISI (ADET) ALANI (M2) TOPLAM SINIFLAR 1 10X5 50 1 6,20X4 24,8 1 6,70X6,20 41,54 1 6,80X8,50 57,8 ÇALIŞMA ODALARI 2 1,9X2,7 5,13 2 3,5X2,9 10,15 2 3X5 15 2 3,3X4,4 14,62 1 1,9X2,8 5,32 1 1,9X2,6 4,94 1 1,9X3,7 7,03 TOPLAM 17 236,33 M2
Teknik Altyapı
ADÜ DEVLET KONSERVATUVARl İÇİN MEVCUT BİLGİSAYAR LİSTESİ (Öğretim Elemanı , Memur ve Öğrenciler İçin). NO MARKASI MODEL CİNS EK ÖZELLİK TOPLAM MİKTAR (Adet olarak) 1 BİLGİSAYAR KASALARI(.CASPER,) 1.00 2 BİLGİSAYAR KASALARI(.LENOVO,) 1.00 3 BİLGİSAYAR KASALAR!(.PR02000,) 2.00 4 BİLGİSAYAR KASALARI (..MARKASIZ,) 2.00 5 BİLGİSAYAR KASALARI(.TECHNO,) 1.00 6 EKRANLAR (.EKRAN TİPİ: LCD..TECHNO,) 1.00 7 EKRANLAR (.EKRAN TİPİ: LED..PR02000,) 1.00 8 EKRANLAR (.EKRAN TİPİ: LCD..CASPER,) 1.00 9 EKRANLARf.EKRAN TİPİ: TÜPLÜ/CRT,..MARKASIZ,) 3.00 10 EKRANLAR(.EKRAN TİPİ: LCD,.PR02000,) 1.00 11 DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR(.TOSHİBA, NOTEBOOK) 1.00 12 TABLET BİLGİSAYARLAR (..MARKASIZ,) 1.00 Bilgisayar Laboratuvarında 10 adet bilgisayar mesai saatleri içinde açık bulunmaktadır. ADÜ MERKEZ KÜTÜPHANE
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu