Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tez Çalışması I
Ders Kodu: TEZ801
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 1
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS: 22
Amaç

Tez çalışmasının yürütülmesi, tez ile ilgili son gelişmelerin sunulması ve yapılan tez ile ilgili bilgi edinebilme ve görüşleri açıklayarak tezin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunma, fikir verebilme, anabilim dallarında tez konularının seçimi ve yürütülmesinde sinerji yaratabilme ve tez verimli bir şekilde sonuca ulaştırabilme, eğitim düzeyini geliştirmek, motivasyon sağlayabilmek, güven geliştirmek.

Özet İçerik

Belirlenen konuyla ilgili tezin yürütülmesi ve yazımı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aslı YORULMAZ
Doç. Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ
Doç. Dr. Ece ARMAĞAN
Doç. Dr. Mehtap KILIÇ EREN
Doç. Dr. Meltem YALIN UÇAR
Doç. Dr. Murat BOYACIOĞLU
Doç. Dr. Pınar YENGİN SARPKAYA
Doç. Dr. Sündüz Özlem ALTINKAYA
Doç. Dr. Vehbi Uğur TANDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Ali CENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi Belgin YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Çisem BULUT ALBAYRAK
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan DEMİRİZ
Dr. Öğr. Üyesi Korhan GÜNEL
Dr. Öğr. Üyesi Sedat AKKURNAZ
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Prof. Dr. Atakan KOÇ
Prof. Dr. Aynur CİVELEK
Prof. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL
Prof. Dr. Deniz AKTAŞ UYGUN
Prof. Dr. Ergün Ömer GÖKSOY
Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN
Prof. Dr. Feriştah SÖNMEZ
Prof. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
Prof. Dr. Göksel ARMAĞAN
Prof. Dr. Hatice ÖZENOĞLU
Prof. Dr. Hilal ŞAHİN NADEEM
Prof. Dr. Hilmiye AKSU
Prof. Dr. Hulki BAŞALOĞLU
Prof. Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ
Prof. Dr. Kerem URAL
Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN
Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ
Prof. Dr. Murat SARIERLER
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI
Prof. Dr. Özge ÇEVİK
Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU
Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA
Prof. Dr. Sakine BOYRAZ
Prof. Dr. Selim SEKKİN
Prof. Dr. Sevgi ÖZSOY
Prof. Dr. Yavuz KILIÇ
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM
Öğrenme Çıktıları
1.Tez çalışması hakkında evrensel normları öğrenmek
2.Etik kurallar hakkında bilgi edinmek
3.Bilim tarihi ve felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak
4.Çalışacağı konu ile ilgili danışmanı ile eşgüdümlü çalışmak
5.Tezin fikri, araştırılması, projelendirilmesi ve yürütülmesini sağlamak
6.Tezin yazılması, sunulması, savunulması ve yayınlanması aşamalarında beceri kazanmak
7.Alanı ile ilgili eğitim düzeyini geliştirmek, motivasyon sağlayabilmek, güven geliştirmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İlgili Enstitü Tez yazım kılavuzu
2.Seçilen tez konusuyla ilgili ders notları
3.Tez konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası tüm kitap ve yayınlar
4.E-kitap ve internet kaynakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
Tez konusuna uygun literatürü tarama
2. Hafta - Uygulama
Tez konusuna uygun literatürü tarama
3. Hafta - Uygulama
Tez konusuna uygun literatürü tarama
4. Hafta - Uygulama
Tez konusuna uygun literatürü tarama
5. Hafta - Uygulama
Tez konusuna yönelik elde edilen literatürü inceleme ve değerlendirme  
6. Hafta - Uygulama
Tez konusuna yönelik elde edilen literatürü inceleme ve değerlendirme
7. Hafta - Uygulama
Tez konusuna yönelik elde edilen literatürü inceleme ve değerlendirme
8. Hafta - Uygulama
Tez konusuna yönelik elde edilen literatürü inceleme ve değerlendirme
9. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmalarının planlanması
10. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmalarının planlanması
11. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmalarının planlanması, ön veri çalışması ve izlemi
12. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmalarının planlanması, ön veri çalışması ve izlemi
13. Hafta - Uygulama
Tezde elde edilen ön verilerin değerlendirilmesi ve sunumu
14. Hafta - Uygulama
Tez ara raporun hazırlanması
15. Hafta - Uygulama
Tez ara raporunun sunumu
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Kısa Sınav (Quiz)1%20
Derse Katılım (Performans)15%20
Rapor1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders154290
Ödev1055100
Seminer5155100
Dönem Ödevi53330
Bireysel Çalışma101010200
Kısa Sınav52325
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)545
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
5
5
5
4
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
OÇ-7
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu