Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sığırlarda Neonatal Hastalıklar
Ders Kodu: VİH636
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Neonatal dönemin fizyolojik ve patofizyolojik özellikleri, anamnezin ağırlıklı noktaları, hastalık duyarlılığı veya başlangıcına ilişkin belirtiler, bu dönemdeki non-enfeksiyöz hastalıklar (hipoksi, yaşam güçsüzlüğü, vitamin A ve E noksanlığı, demir, bakır, mangan, çinko, selenyum, kobalt ve iyot ve magnezyum noksanlığı, raşitizm, su zehirlenmesi, Anorexia vitulorum, abomazum ülserleri, ishal) ile bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarda etyoloji, patogenezis, klinik ve laboratuvar bulgular, tanı ve tedavi ve/veya korunma.

Özet İçerik

bkz. içerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sığırlarda neonatal hastalıklara hakkında derinlemesine teorik bilgiyi bilir.
2.Klinik ve laboratuar tekniklerle tanı koyabilir.
3.Neonatal enfeksiyonlarda etkin rasyonel sağaltım uygular
4.Neonatal enfeksiyonlardan korunmada önlemleri alabilir.
5.Neonatal dönemdeki hayvanların ayırıcı tanılarını yapar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010
2.Bradford P. Smith; Large Animal Internal Medicine, 4th Edition. Mosby, 2009
3.Radostits, Otto M. [and others], eds. Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. 10th ed. WB Saunders, 2007
4.Blowey, R. W., and Weaver, A. David; Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle, 2nd ed. Mosby, 2003
5.S. Şentürk. Buzağıların İç Hastalıkları (Olgu Tartışmalı ve Temelli), 2006
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Neonatal döneme klinik yaklaşım
2. Hafta - Teorik
Yenidoğan buzağılarda kongenital anomaliler
3. Hafta - Teorik
Yeni doğanlarda doğuma bağlı oksijen yetmezliği
4. Hafta - Teorik
Yenidoğan buzağılarda septisemiler
5. Hafta - Teorik
Yeni doğan buzağılarda viral hastalıklar
6. Hafta - Teorik
Yenidoğan buzağılarda bakteriyel hastalıklar
7. Hafta - Teorik
Yenidoğan buzağılarda paraziter ve protozoer hastalıklar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Yenidoğan buzağılarda ishal
10. Hafta - Teorik
Yeni doğan buzağılarda abomazitis ve abomasum ülserleri
11. Hafta - Teorik
Yenidoğanlarda vitamin noksanlıkları
12. Hafta - Teorik
Yeni doğanlarda iz elemen noksanlığı
13. Hafta - Teorik
Anorexia vitilorum
14. Hafta - Teorik
Yeni doğan buzağılarda sıvı sağaltımının prensipleri
15. Hafta - Teorik
Tartışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev2%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev216032
Okuma140228
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
4
4
5
4
4
3
5
OÇ-2
4
5
4
4
5
5
4
4
3
5
OÇ-3
4
5
4
4
5
5
4
4
3
5
OÇ-4
4
5
5
5
5
5
4
4
3
5
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu