Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere başta Kredi ve Yurtlar Kurumu olmak üzere çeşitli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile dernekler, karşılıklı veya karşılıksız burs ve kredi imkanı sağlayabilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV), Milli Eğitim Bakanlığı burslarından ve yemek bursunda da yararlanabilmektedir.

2005 yılında kurulmuş olan Adnan Menderes Üniversitesi Yardımlaşma Derneği de kuruluşundan bu yana Üniversitemizde ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs sağlamaktadır. Dernek, burs vereceği öğrencileri, fakülte ve yüksekokulların öğrenci işleri ve yönetimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda seçmektedir.

Ayrıca öğrencilerimiz, eğitim ve öğretim saatleri dışında, isterlerse Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Bu şekilde çalışan öğrenciler, bilgi ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulurken, iş deneyimi de kazanmaktadırlar. 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılı’nda birimlerde çalışan kısmi zamanlı öğrenci sayısı 300’dür.

Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu