Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 01 Zorunlu 15
Seçmeli Ders Grubu 01 Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yemlerde Kalitenin Belirlenmesi
VHB601
Zorunlu 2 2 10
Süt Sığırlarının Beslenmesi
VHB603
Zorunlu 3 0 10
Tavukların Beslenmesi
VHB604
Zorunlu 2 2 10
Rasyon Hazırlama
VHB606
Zorunlu 2 2 10
Yem Katkı Maddeleri
VHB602
Zorunlu 2 0 5
Sindirim Denemeleri
VHB605
Zorunlu 2 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları
VHB621
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları
VHB622
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kaba Yemler
VHB623
Bölüm Seçmeli 2 2 9
Yoğun Yemler
VHB624
Bölüm Seçmeli 2 2 9
Hayvan Beslemede Çevresel Stresler
VHB625
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Ruminantların Beslenmesinde Mikrobiyel Ekosistem
VHB626
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yemlerin İşlenmesi
VHB627
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Yem Tüketimi ve Etkileyen Faktörler
VHB628
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Yemlerdeki Antinutrisyonel Faktörler
VHB629
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yem Hijyeni
VHB630
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Hayvan Beslemede Silaj
VHB631
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Kaba Yem Olarak Kültür Yem Bitkileri
VHB632
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Hayvanlarda Beslenme Davranışları
VHB633
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yemlerle İlgili Yasal Düzenlemeler
VHB634
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Hayvan Beslemede Biyoteknoloji
VHB635
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Beslenme ve Süt Kalitesi
VHB636
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Beslenme ile Kanatlı Eti ve Yumurta Kalitesi
VHB637
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Besi Sığırlarının Beslenmesi
VHB638
Bölüm Seçmeli 2 0 8
At Beslemede Temel İlkeler
VHB639
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Koyun ve Keçilerin Beslenmesi
VHB640
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi
VHB641
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Balık Beslemede Temel İlkeler
VHB642
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Hindi ve Deve Kuşlarının Beslenmesi
VHB643
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Laboratuvar Hayvanlarının Beslenmesi
VHB644
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Tavşanların Beslenmesi
VHB645
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Kürk Hayvanlarının Beslenmesi
VHB646
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Memeli Yavrularının Beslenmesinde Kolostrum
VHB647
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Hayvanlarda Beslenme ve Döl Verimi
VHB648
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Hayvanlarda Beslenme ve Bağışıklık
VHB649
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Hayvanlarda Beslenme ve Parazitizm
VHB650
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Yemlerde Protein Değerlendirme Sistemleri
VHB651
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Yemlerde Enerji Değerlendirme Sistemleri
VHB652
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VHB653
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
VHB654
Bölüm Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 02 Zorunlu 12
Seçmeli Ders Grubu 02 Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yemlerde Kalitenin Belirlenmesi
VHB601
Zorunlu 2 2 10
Süt Sığırlarının Beslenmesi
VHB603
Zorunlu 3 0 10
Tavukların Beslenmesi
VHB604
Zorunlu 2 2 10
Rasyon Hazırlama
VHB606
Zorunlu 2 2 10
Seminer I
VHB801
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları
VHB621
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları
VHB622
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kaba Yemler
VHB623
Bölüm Seçmeli 2 2 9
Yoğun Yemler
VHB624
Bölüm Seçmeli 2 2 9
Hayvan Beslemede Çevresel Stresler
VHB625
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Ruminantların Beslenmesinde Mikrobiyel Ekosistem
VHB626
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yemlerin İşlenmesi
VHB627
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Yem Tüketimi ve Etkileyen Faktörler
VHB628
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Yemlerdeki Antinutrisyonel Faktörler
VHB629
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yem Hijyeni
VHB630
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Hayvan Beslemede Silaj
VHB631
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Kaba Yem Olarak Kültür Yem Bitkileri
VHB632
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Hayvanlarda Beslenme Davranışları
VHB633
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yemlerle İlgili Yasal Düzenlemeler
VHB634
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Hayvan Beslemede Biyoteknoloji
VHB635
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Beslenme ve Süt Kalitesi
VHB636
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Beslenme ile Kanatlı Eti ve Yumurta Kalitesi
VHB637
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Besi Sığırlarının Beslenmesi
VHB638
Bölüm Seçmeli 2 0 8
At Beslemede Temel İlkeler
VHB639
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Koyun ve Keçilerin Beslenmesi
VHB640
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi
VHB641
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Balık Beslemede Temel İlkeler
VHB642
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Hindi ve Deve Kuşlarının Beslenmesi
VHB643
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Laboratuvar Hayvanlarının Beslenmesi
VHB644
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Tavşanların Beslenmesi
VHB645
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Kürk Hayvanlarının Beslenmesi
VHB646
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Memeli Yavrularının Beslenmesinde Kolostrum
VHB647
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Hayvanlarda Beslenme ve Döl Verimi
VHB648
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Hayvanlarda Beslenme ve Bağışıklık
VHB649
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Hayvanlarda Beslenme ve Parazitizm
VHB650
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Yemlerde Protein Değerlendirme Sistemleri
VHB651
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Yemlerde Enerji Değerlendirme Sistemleri
VHB652
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VHB653
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
VHB654
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 03 Zorunlu 15
Seçmeli Ders Grubu 03 Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yemlerde Kalitenin Belirlenmesi
VHB601
Zorunlu 2 2 10
Süt Sığırlarının Beslenmesi
VHB603
Zorunlu 3 0 10
Tavukların Beslenmesi
VHB604
Zorunlu 2 2 10
Rasyon Hazırlama
VHB606
Zorunlu 2 2 10
Yem Katkı Maddeleri
VHB602
Zorunlu 2 0 5
Sindirim Denemeleri
VHB605
Zorunlu 2 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları
VHB621
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları
VHB622
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kaba Yemler
VHB623
Bölüm Seçmeli 2 2 9
Yoğun Yemler
VHB624
Bölüm Seçmeli 2 2 9
Hayvan Beslemede Çevresel Stresler
VHB625
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Ruminantların Beslenmesinde Mikrobiyel Ekosistem
VHB626
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yemlerin İşlenmesi
VHB627
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Yem Tüketimi ve Etkileyen Faktörler
VHB628
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Yemlerdeki Antinutrisyonel Faktörler
VHB629
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yem Hijyeni
VHB630
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Hayvan Beslemede Silaj
VHB631
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Kaba Yem Olarak Kültür Yem Bitkileri
VHB632
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Hayvanlarda Beslenme Davranışları
VHB633
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yemlerle İlgili Yasal Düzenlemeler
VHB634
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Hayvan Beslemede Biyoteknoloji
VHB635
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Beslenme ve Süt Kalitesi
VHB636
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Beslenme ile Kanatlı Eti ve Yumurta Kalitesi
VHB637
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Besi Sığırlarının Beslenmesi
VHB638
Bölüm Seçmeli 2 0 8
At Beslemede Temel İlkeler
VHB639
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Koyun ve Keçilerin Beslenmesi
VHB640
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi
VHB641
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Balık Beslemede Temel İlkeler
VHB642
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Hindi ve Deve Kuşlarının Beslenmesi
VHB643
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Laboratuvar Hayvanlarının Beslenmesi
VHB644
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Tavşanların Beslenmesi
VHB645
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Kürk Hayvanlarının Beslenmesi
VHB646
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Memeli Yavrularının Beslenmesinde Kolostrum
VHB647
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Hayvanlarda Beslenme ve Döl Verimi
VHB648
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Hayvanlarda Beslenme ve Bağışıklık
VHB649
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Hayvanlarda Beslenme ve Parazitizm
VHB650
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Yemlerde Protein Değerlendirme Sistemleri
VHB651
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Yemlerde Enerji Değerlendirme Sistemleri
VHB652
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VHB653
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
VHB654
Bölüm Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 04 Zorunlu 12
Seçmeli Ders Grubu 04 Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yemlerde Kalitenin Belirlenmesi
VHB601
Zorunlu 2 2 10
Süt Sığırlarının Beslenmesi
VHB603
Zorunlu 3 0 10
Tavukların Beslenmesi
VHB604
Zorunlu 2 2 10
Rasyon Hazırlama
VHB606
Zorunlu 2 2 10
Seminer II
VHB802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları
VHB621
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları
VHB622
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kaba Yemler
VHB623
Bölüm Seçmeli 2 2 9
Yoğun Yemler
VHB624
Bölüm Seçmeli 2 2 9
Hayvan Beslemede Çevresel Stresler
VHB625
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Ruminantların Beslenmesinde Mikrobiyel Ekosistem
VHB626
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yemlerin İşlenmesi
VHB627
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Yem Tüketimi ve Etkileyen Faktörler
VHB628
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Yemlerdeki Antinutrisyonel Faktörler
VHB629
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yem Hijyeni
VHB630
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Hayvan Beslemede Silaj
VHB631
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Kaba Yem Olarak Kültür Yem Bitkileri
VHB632
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Hayvanlarda Beslenme Davranışları
VHB633
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yemlerle İlgili Yasal Düzenlemeler
VHB634
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Hayvan Beslemede Biyoteknoloji
VHB635
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Beslenme ve Süt Kalitesi
VHB636
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Beslenme ile Kanatlı Eti ve Yumurta Kalitesi
VHB637
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Besi Sığırlarının Beslenmesi
VHB638
Bölüm Seçmeli 2 0 8
At Beslemede Temel İlkeler
VHB639
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Koyun ve Keçilerin Beslenmesi
VHB640
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi
VHB641
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Balık Beslemede Temel İlkeler
VHB642
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Hindi ve Deve Kuşlarının Beslenmesi
VHB643
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Laboratuvar Hayvanlarının Beslenmesi
VHB644
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Tavşanların Beslenmesi
VHB645
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Kürk Hayvanlarının Beslenmesi
VHB646
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Memeli Yavrularının Beslenmesinde Kolostrum
VHB647
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Hayvanlarda Beslenme ve Döl Verimi
VHB648
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Hayvanlarda Beslenme ve Bağışıklık
VHB649
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Hayvanlarda Beslenme ve Parazitizm
VHB650
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Yemlerde Protein Değerlendirme Sistemleri
VHB651
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Yemlerde Enerji Değerlendirme Sistemleri
VHB652
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VHB653
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
VHB654
Bölüm Seçmeli 2 0 2
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 05 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 06 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 07 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 08 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu