Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 001 Zorunlu 16
Bölüm Seçmeli Ders Grubu 001 Bölüm Seçmeli 14
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Cebir I
MTK503
Zorunlu 3 0 8
Topoloji
MTK505
Zorunlu 3 0 8
Akademik Yazılım
MTK533
Zorunlu 3 0 8
Matematik Analiz I
MTK541
Zorunlu 3 0 8
Evrimsel Hesaplama
MTK581
Zorunlu 3 0 8
Diferensiyellenebilir Manifoldlar I
MTK515
Zorunlu 3 0 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Reel Ve Karmaşık Analiz I
MTK501
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Reel ve Karmaşık Analiz II
MTK502
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Cebir II
MTK504
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Değişmeli Halkalar
MTK507
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Değişmeli Olmayan Halkalar
MTK508
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Modül Teorisine Giriş
MTK510
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Cisim Genişlemeleri
MTK511
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Halka ve Radikaller
MTK512
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Sayılar Teorisi
MTK513
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Minimal Altmanifoldlar
MTK516
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Non-Euclidyen Geometri
MTK518
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matematiksel İstatistik I
MTK519
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Matematiksel İstatistik II
MTK520
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Temel İstatistik
MTK521
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Parametrik Olmayan İstatistik
MTK522
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Regrasyon Analizi
MTK523
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Matematiksel Modelleme
MTK525
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri
MTK527
Bölüm Seçmeli 3 0 7
İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümleri
MTK528
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Cebirsel Topoloji I
MTK531
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Cebirsel Topoloji II
MTK532
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Stokastik Süreçler
MTK534
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fourier Analizi
MTK536
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler
MTK538
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İntegral Denklemler Teorisi
MTK540
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matematik Analiz II
MTK542
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fonksiyonel Analiz
MTK544
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Iraksak Seriler II
MTK551
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Iraksak Seriler I
MTK552
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Riemann Yüzeyleri
MTK555
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Hiperbolik Geometri
MTK556
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Gruplar ve Simetri
MTK559
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kriptoloji
MTK560
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matris Analizi
MTK561
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Görsel Programlama I
MTK563
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Görsel Programlama II
MTK564
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matematik Eğitiminde Mathematica Uygulamaları
MTK565
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Doğrusal Cebir
MTK566
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Normlu Uzaylar ve İç Çarpım Uzayları
MTK567
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Grup Teorisi
MTK568
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Doğal Dil İşleme
MTK569
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Karmaşık Değişkenler ve Uygulamaları
MTK570
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Veri Madenciliği
MTK571
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Sonsuz Seriler Teorisi ve Uygulamaları
MTK572
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fiziğin Matematiksel Yöntemleri I
MTK573
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Homoloji Cebirine Giriş
MTK575
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İleri Modül Teorisi
MTK576
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Diferansiyellenebilir Manifoldlar II
MTK578
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Yapay Sinir Ağları
MTK580
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fiziğin Matematiksel Yöntemleri II
MTK582
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Veri Sıkıştırma
MTK584
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Gamma Halkalara Giriş
MTK579
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fuzzy Topolojik Uzaylar
MTK577
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yarıgruplar Teorisi
MTK514
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Banach Cebirleri
MTK517
Bölüm Seçmeli 3 0 8
C*-Cebirleri
MTK524
Bölüm Seçmeli 3 0 8
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 001 Zorunlu 16
Bölüm Seçmeli Ders Grubu 001 Bölüm Seçmeli 14
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Cebir I
MTK503
Zorunlu 3 0 8
Topoloji
MTK505
Zorunlu 3 0 8
Akademik Yazılım
MTK533
Zorunlu 3 0 8
Matematik Analiz I
MTK541
Zorunlu 3 0 8
Evrimsel Hesaplama
MTK581
Zorunlu 3 0 8
Diferensiyellenebilir Manifoldlar I
MTK515
Zorunlu 3 0 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Reel Ve Karmaşık Analiz I
MTK501
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Reel ve Karmaşık Analiz II
MTK502
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Cebir II
MTK504
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Değişmeli Halkalar
MTK507
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Değişmeli Olmayan Halkalar
MTK508
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Modül Teorisine Giriş
MTK510
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Cisim Genişlemeleri
MTK511
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Halka ve Radikaller
MTK512
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Sayılar Teorisi
MTK513
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Minimal Altmanifoldlar
MTK516
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Non-Euclidyen Geometri
MTK518
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matematiksel İstatistik I
MTK519
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Matematiksel İstatistik II
MTK520
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Temel İstatistik
MTK521
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Parametrik Olmayan İstatistik
MTK522
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Regrasyon Analizi
MTK523
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Matematiksel Modelleme
MTK525
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri
MTK527
Bölüm Seçmeli 3 0 7
İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümleri
MTK528
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Cebirsel Topoloji I
MTK531
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Cebirsel Topoloji II
MTK532
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Stokastik Süreçler
MTK534
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fourier Analizi
MTK536
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler
MTK538
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İntegral Denklemler Teorisi
MTK540
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matematik Analiz II
MTK542
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fonksiyonel Analiz
MTK544
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Iraksak Seriler II
MTK551
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Iraksak Seriler I
MTK552
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Riemann Yüzeyleri
MTK555
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Hiperbolik Geometri
MTK556
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Gruplar ve Simetri
MTK559
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kriptoloji
MTK560
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matris Analizi
MTK561
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Görsel Programlama I
MTK563
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Görsel Programlama II
MTK564
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matematik Eğitiminde Mathematica Uygulamaları
MTK565
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Doğrusal Cebir
MTK566
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Normlu Uzaylar ve İç Çarpım Uzayları
MTK567
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Grup Teorisi
MTK568
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Doğal Dil İşleme
MTK569
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Karmaşık Değişkenler ve Uygulamaları
MTK570
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Veri Madenciliği
MTK571
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Sonsuz Seriler Teorisi ve Uygulamaları
MTK572
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fiziğin Matematiksel Yöntemleri I
MTK573
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Homoloji Cebirine Giriş
MTK575
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İleri Modül Teorisi
MTK576
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Diferansiyellenebilir Manifoldlar II
MTK578
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Yapay Sinir Ağları
MTK580
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fiziğin Matematiksel Yöntemleri II
MTK582
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Veri Sıkıştırma
MTK584
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Gamma Halkalara Giriş
MTK579
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fuzzy Topolojik Uzaylar
MTK577
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yarıgruplar Teorisi
MTK514
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Banach Cebirleri
MTK517
Bölüm Seçmeli 3 0 8
C*-Cebirleri
MTK524
Bölüm Seçmeli 3 0 8
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Dönem Projesi Ders Grubu Zorunlu 14
Bölüm Seçmeli Ders Grubu 002 Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dönem Projesi
MTK702
Zorunlu 0 2 14
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Reel Ve Karmaşık Analiz I
MTK501
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Reel ve Karmaşık Analiz II
MTK502
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Cebir II
MTK504
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Değişmeli Halkalar
MTK507
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Değişmeli Olmayan Halkalar
MTK508
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Modül Teorisine Giriş
MTK510
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Cisim Genişlemeleri
MTK511
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Halka ve Radikaller
MTK512
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Sayılar Teorisi
MTK513
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Minimal Altmanifoldlar
MTK516
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Non-Euclidyen Geometri
MTK518
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matematiksel İstatistik I
MTK519
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Matematiksel İstatistik II
MTK520
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Temel İstatistik
MTK521
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Parametrik Olmayan İstatistik
MTK522
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Regrasyon Analizi
MTK523
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Matematiksel Modelleme
MTK525
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri
MTK527
Bölüm Seçmeli 3 0 7
İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümleri
MTK528
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Cebirsel Topoloji I
MTK531
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Cebirsel Topoloji II
MTK532
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Stokastik Süreçler
MTK534
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fourier Analizi
MTK536
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler
MTK538
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İntegral Denklemler Teorisi
MTK540
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matematik Analiz II
MTK542
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fonksiyonel Analiz
MTK544
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Iraksak Seriler II
MTK551
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Iraksak Seriler I
MTK552
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Riemann Yüzeyleri
MTK555
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Hiperbolik Geometri
MTK556
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Gruplar ve Simetri
MTK559
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kriptoloji
MTK560
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matris Analizi
MTK561
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Görsel Programlama I
MTK563
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Görsel Programlama II
MTK564
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Matematik Eğitiminde Mathematica Uygulamaları
MTK565
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Doğrusal Cebir
MTK566
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Normlu Uzaylar ve İç Çarpım Uzayları
MTK567
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Grup Teorisi
MTK568
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Doğal Dil İşleme
MTK569
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Karmaşık Değişkenler ve Uygulamaları
MTK570
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Veri Madenciliği
MTK571
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Sonsuz Seriler Teorisi ve Uygulamaları
MTK572
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fiziğin Matematiksel Yöntemleri I
MTK573
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Homoloji Cebirine Giriş
MTK575
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İleri Modül Teorisi
MTK576
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Diferansiyellenebilir Manifoldlar II
MTK578
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Yapay Sinir Ağları
MTK580
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fiziğin Matematiksel Yöntemleri II
MTK582
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Veri Sıkıştırma
MTK584
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Gamma Halkalara Giriş
MTK579
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fuzzy Topolojik Uzaylar
MTK577
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yarıgruplar Teorisi
MTK514
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Banach Cebirleri
MTK517
Bölüm Seçmeli 3 0 8
C*-Cebirleri
MTK524
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu